Skip to main content

Universität Bonn

Universität
Webseite: https://www.uni-bonn.de/
(institutionell staatlich akkreditiert)
Adresse
Römerstraße 164, 53117 Bonn
 
 

Studiengang

Computer Science

Master of Science
Der konsekutive Masterstudiengang Computer Science an der Universität Bonn ist ein zweijähriger, englischsprachiger, forschungsorientierter Informatikstudiengang.

https://www.informatik.uni-bonn.de/en/fo...
 

Weitere Informationen

Studienbeginn: Wintersemester

Berufsbild(er):
Programmierer
Technical Artist
 
Ansprechpartner / Kontakt:
Frau Judith König
Email: pa[at]informatik.uni-bonn.de
Telefon: +49 (0) 228 734418